„Dialog pentru Consens”

Asociația pentru
Promovarea
Alimentului
Românesc

În perioada 01 iulie 2022 – 01 iulie 2023, APAR, în calitate de beneficiar, implementează proiectul “Dialog pentru Consens” cod SIPOCA 1086, MySMIS 151443

Evenimente

Următorul eveniment

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

                                                                   zile                                    ore                                 minute                           secunde

Decembrie 16

Vineri

Reuniune de lucru

București
Facultatea de Management și Dezvoltare Rurală

Ianuarie 17-19

Marți – Joi

Sesiuni de instruire

București 
Facultatea de Management și Dezvoltare Rurala

Martie 28

Marți

Reuniune de lucru

București
Facultatea de Management și Dezvoltare Rurală

Mai 19

Vineri

Reuniune de lucru

București 
Facultatea de Management și Dezvoltare Rurala

Iunie 22

Joi

Conferință diseminare rezultate

București 
Facultatea de Management și Dezvoltare Rurala

Galerie Foto / Sesiuni de instruire / 17 – 19 Ianuarie

Galerie Foto / Reuniune de lucru / 19 Mai

Galerie Foto / Conferință diseminare rezultate / 22 Iunie

Galerie Foto / Reuniune de lucru / 28 Martie

22.06.2023

“Dialog pentru Consens” – consolidarea capacității ONG-urilor de a promova dezvoltarea locală

Activități

A1. Managementul proiectului

A1.1 Coordonarea activitâților proiectului.
A1.2 Decontarea cheltuielilor indirecte pe baza de rată forfetară.

A2. Realizarea parteneriatului între ONG, parteneri sociali și UAT Mogoșoaia în vederea susținerii și promovării dezvoltării la nivel local

A2.1 Realizarea unui studiu / analiză diagnostic cu privire la dezvoltarea locală.
A2.2 Realizarea parteneriatului între ONG-uri / parteneri și autoritatea publică locală.

A3. Realizarea de instruiri specifice în vederea dezvoltării capacității partenerilor sociali și a ONG-urilor

A3.1 Instruirea reprezentanților ONG-urilor și partenerilor sociali.
A3.2 Evaluarea și certificarea competențelor profesionale.

A4. Informarea și publicitatea proiectului

A4.1 Realizare materiale de informare și diseminarea informațiilor.

Rezultate

1.    Rezultat program R4

Capacitate crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local atins prin Rezultat proiect 1: 1 Parteneriat extins și funcțional.

2.   Rezultat program R4

Capacitate crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovare a dezvoltării la nivel local, atins prin Rezultat proiect 2 – 1 studiu / analiza diagnostic cu privire la dezvoltarea locală

3.   Rezultat program R4

Capacitate crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local atins prin Rezultat proiect 4 – 30 de persoane instruite în domeniul elaborării, monitorizării și evaluării strategiilor și politicilor de dezvoltare locală, 1 metodologie de evaluare a strategiilor elaborate la nivel local, 1 metodologie de a dezvolta dialogul social intre membrii comunitatii, 1 Manual de dezvoltare locală.

4.    Rezultat program R4

Capacitate crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica în formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local atins prin Rezultat proiect 5 – 30 de persoane certificate in domeniul elaborarii, monitorizarii și evaluarii strategiilor și politicilor de dezvoltare locală. 

Documente

Obiective

h

Obiectivul general

este de a consolida capacitatea organizațiilor non-guvernamentale din localitatea Mogoșoaia și din județul Ilfov de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local.

g

Obiectiv specific 1

Dezvoltarea unui parteneriat între ONG-uri /parteneri sociali și UAT Mogoșoaia, funcțional la 6 luni după finalizarea proiectului.

Obiectiv specific 2

Dezvoltarea de proceduri și mecanisme pentru susținerea și promovarea dezvoltării la nivelul localității și de interacțiune dintre autoritățile și instituțiile administrației publice cu comunitatea locală în perioada 2022-2027.

v

Obiectiv specific 3

Dezvoltarea capacității partenerilor sociali și a ONG-urilor prin instruiri în domeniul monitorizării strategiilor și politicilor locale și de participare la procesele decizionale, de promovare a egalitații de sanse și nediscriminării, precum și a dezvoltării durabile.

Grup Țintă

Grupul tinta al activitatilor vizate în proiect este format din membrii parteneriatului si membrii /angajatii acestor institutii, acestia fiind beneficiarii directi ai rezultatelor proiectului.

Grupul tinta vizat direct de implementarea si rezultatele proiectului este format din 50 de persoane.

Reprezentanți ONG

Reprezentanți Autoritâți și Instituții Publice

Din cele 50 de persoane, doar 30 vor fi cuantificati la indeplinirea indicatorului 5S22 si 5S61, ei fiind vizati de instruirea realizata prin intermediul proiectului.

Documente Necesare Pentru Înscriere

1
2
3
4
5
Documente
Consimtamant pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Formular individual participant
Procedură pentru prelucrarea datelor cu caracter personal a grupului țintă
Împuternicire
Acord de parteneriat APAR-ONG
Descarcă
Metodologia de recrutare a grupului țintă
Pentru înscrierea în grupul țintă al proiectului nostru, consultați metodologia de recrutare de pe site.
Persoanele eligibile sunt invitate să descarce  formularele, să le completeze și să le semneze și, împreună cu celelelate documente personale solicitate, să le trimită la adresa de email office@apar.ro
Un expert al proiectului nostru vă va răspunde în cel mai scurt timp.
Mult succes!

Anunțuri

Procedura internă selecție experti – SIPOCA 1086, MySMIS 151443

Despre Proiect

Despre proiect

Denumire proiect :  „Dialog pentru Consens”
Cod Proiect : SIPOCA 1086, MySMIS 151443
Axa prioritară : Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente
Componenta 1: CP14/2021 pentru regiunea mai dezvoltată Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local

Operatiunea: Introducerea de sisteme si standarde comune în administratia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari în concordanta cu SCAP

Beneficiar: ASOCIATIA pentru PROMOVAREA ALIMENTULUI ROMANESC – APAR
Data de începere proiect: 01 iulie 2022
Perioada implementare: 01.07.2022-01.07.2023 + 6 luni monitorizare functionare parteneriat DL
Regiune: București-Ilfov
Valoarea totală a proiectului: 410.966,50 lei, sursele de finanțare fiind următoarele: 322.197,75 lei – FSE, 80.549,41 lei – buget național și 8.219,34 lei – contribuție beneficiar.

 

Date contact

Asociația pentru Promovarea Alimentului Românesc – APAR
Mogoșoaia, Str. I.C. Bratianu nr. 97A, Ilfov

E-mail: office@apar.ro

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!